HOME | REDACTIE | RECHTENVERKOOP | UITGEVERIJ | LAURENS | CONTACT | AANBEVELINGEN | ST. LAURENS | ENGELSTALIG

Santasado is de samenvoeging van de Portugese woorden Santo (heilige) en Assado (gebraden of geroosterd).

Voor de naam van het bedrijf ben ik te rade gegaan bij mijn naamheilige, tevens beschermheilige van de (heilige) boeken, Sint Laurens. Laurentius van Rome is op 31 december 225 geboren in Huesca, Spanje. Hij ontmoet in Caesaraugusta (Zaragoza) de man die later paus Sixtus II zou worden en samen reizen zij naar Rome. Daar wordt Laurentius een van de zeven aartsdiakens van Rome en hij heeft naast administratieve taken het beheer over de giften voor de behoeftigen en de zorg voor de heilige boeken.

In 257 sluit de Romeinse keizer Valerianus I tijdens de christenvervolging alle Christelijke godshuizen, maar Sixtus II houdt toch een dienst. Hij wordt verraden en samen met vier van de zeven diakens ter dood veroordeeld. Laurentius wordt wel gevangengenomen, maar niet meteen veroordeeld. De keizer eist van hem alle rijkdommen van de kerk, het kostbare goud en zilver en de heilige boeken. Laurentius vraagt drie dagen verlof om die schatten op te halen, maar tijdens zijn verlof deelt hij juist alle rijkdommen uit onder de armen. Op de derde dag keert hij met lege handen en een stoet kreupelen, blinden en armen terug bij de keizer. Hij wijst op de groep en verklaart tegenover de rechters: “Zie daar, de ware schatten van de kerk. De kerk is waarlijk rijker dan uw keizer.”

Daarop wordt hij gegeseld, maar als hij nog steeds weigert te vertellen waar de rijkdommen van de kerk te vinden zijn, wordt hij op een rooster boven het vuur gefolterd. Tijdens deze marteling zegt hij: “Ik ben gaar aan deze kant, draai mij maar om”. Daarna wordt hij onthoofd en in de Sint Petrus’ basiliek wordt nog steeds het relikwie van zijn verbrande hoofd vereerd. Sint Laurens sterft op 10 augustus 258 als laatste aartsdiaken van Rome en die dag is nog steeds de naamdag van Laurens. Omdat elk jaar omstreeks 10 augustus een meteorenregen te zien is (de Perseïden) die volgens de overlevering aan de vonken van zijn foltering doet denken, worden die meteoren de Tranen van Sint Laurens genoemd.

Sint Laurens is beschermheilige van de steden Alkmaar, Rotterdam en de derde patroonheilige van de stad Rome, van allen die met vuur werken (banketbakkers, bierbrouwers, brandweerlieden, glasblazers en glas-in-loodmakers, koffiebranders, koks, kolenbranders, leerlooiers, messenmakers, pasteibakkers, restauranteigenaren en wapensmids), archivarissen, de armen, barbecues, bibliotheken en bibliothecarissen, boekhouders, diakens en seminaristen, druifboeren, komedianten en cabaretiers, mijnwerkers, slagers, studenten, wasserijen, wijnhandelaren en wijnmakers, hij is de patroonheilige van de landen Canada, Mexico en Sri Lanka en hij wordt vereerd in gebeden tegen spit.

(c) 2024 Santasado.com