ENGLISH | NEDERLANDS | AGENCY

Santasado is an editorial office, publishing house, and literary agency for non-fiction books. I help authors write books and sell translation rights. If you are an authors and you are interested in Santasado, please click here. If you are a publisher looking for high-quality business and management books, please click here. If you are curious what the name Santasado means, please click here.

Santasado is een redactiebureau, uitgeverij en agentschap voor non-fictieboeken. Ik help auteurs met het schrijven van boeken en verkoop vertaalrechten. Als je een auteur bent en geïnteresseerd bent in Santasado, klik hier. Als je wilt zien welke boeken het agentschap vertegenwoordig, klik hier. Als je benieuwd bent wat de naam Santasado betekent, klik hier.

(c) 2024 Santasado.com